Muralverkstedet holder til i Atelier Lilleborg i Ivan Bjørndals gate 27 på Sandaker i Oslo.

MURALVERKSTEDET

Muralverkstedet på Lilleborg er et ideelt initiativ og er opprettet for å ivareta tradisjonelle maleteknikker, i første omgang al fresco og mosaikk. Rommet er godt tilrettelagt for murale teknikker med en egen vegg som er laget for freskomaleri. Her avholdes vår- og høstkurs i disse teknikkene.

Verkstedet kan også benyttes av enkeltkunstnere, for eksempel for å få mer praksis og øvelse eller for utprøvinger i forbindelse med utsmykkingsoppdrag.

Tanken bak Muralverkstedet er å bygge opp og ivareta teknisk kompetanse i freskoteknikker og mosaikk. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for nyskaping innenfor disse teknikkene. 

Det har de siste årene vært mye interesse for mur innenfor fagområder som arkitektur og håndverk. I billedkunstfeltet er disse monumentaleteknikkene inne i en periode med revitalisering.

Alle foto: Anne Valeur.

På Muralverkstedet er det bygget opp en vegg som er optimalisert for freskomaleri.

Utsnitt fra verkstedet.

IRMA SALO JÆGER OG TYCHO JÆGERS STIFTELSE

Muralverkstedet er initiert av Irma Salo Jæger som har hatt stor interesse for disse teknikkene siden sin egen akademitid og i lang tid har sett behovet for et slikt verksted. Stiftelsen ble opprettet av Salo Jæger og hennes ektemann i 1994 med formål å yte bidrag til billedkunst og forskning i anvendt fysikk. 

Irma Salo Jæger (f. 1928 i Finland og har bodd i Oslo siden 1950-tallet) er en anerkjent norsk billedkunstner. Hun arbeider hovedsakelig med maleri og gjorde seg bemerket innen modernistisk abstraksjon på 1960-tallet. I perioden 1986–92 var hun professor ved Statens kunstakademi i Oslo og har hele sin karriere engasjert seg for kunstutdanning og fagpolitikk.

DRIFT

Astrid Nondal (f. 1958) har foretatt istandsettelsen av verkstedet og står for driften av det. Ved siden av sin langvarige virksomhet som maler har hun også jobbet med fresko og mosaikk. Etter opplæring på kunstakademiet i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm har hun holdt workshops og utført offentlige utsmykkinger i murale teknikker.

Irma Salo Jæger i atelieret på Lilleborg.

Astrid Nondal drifter Muralverkstedet.

ATELIER LILLEBORG

I 2002 kjøpte stiftelsen fabrikkbygningen, som har tilhørt Gamle Lilleborg Fabrikker, i Ivan Bjørndals gate 27 på Sandaker i Oslo. Bygget ble totalrenovert av Hille Strandskogen Arkitekter AS, under betegnelsen Atelier Lilleborg, og ble ferdig i 2006.

Bygningen har et bruttoareal på 1150 kvadratmeter over tre plan og rommer blant annet tre store atelierer, og en studieavdeling med møterom, bibliotek og muralverkstedet.

Deler av bygningen disponeres av virksomheter innen design og arkitektur.

Kjøkken og møterom.

Bibliotek samlet av Irma Salo Jæger.

BILDER FRA VÅR INSTAGRAM-KONTO: muralverkstedet