MOSAIKKURS 01.10-05.10 2018

smalti.png

Mosaikk — opus musivium (lat.) som betyr «arbeid viet til musene». 

Teknikken er flere tusen år gammel og opp gjennom historien er det brukt materialer som biter av stein, marmor, murstein, terracotta, keramiske fliser, innfarget opakt glass (smalti). Mosaikk kan anvendes på vegg, gulv og skulpturelle former.

Mosaikkurset starter med en teoretisk innføring i teknikken, dens materialer og en kort historikk. I hovedsak vil vi ha en praktisk tilnærming med støping av betongplater, forberedelser og skisser, laging av mørtel (settbruk), kutting og setting av mosaikk i forskjellige typer mørtel. Verkstedet har et godt utvalg av italiensk smalti.

Kurset avholdes i muralverkstedet på Lilleborg og er kostnadsfritt.
Legg ved CV og noen setninger om dine intensjoner med å gå på kurset, vi ønsker å ta i mot kunstnere som bruker murale verk og skulptur i sin praksis. 


Praktisk informasjon
Tid: 1.-5. oktober 2018 kl. 09:00-16:00
Sted: Muralverkstedet på Lilleborg, Ivan Bjørndals gate 27 på Sagene i Oslo
Lærer: Astrid Nondal

For mer informasjon og påmelding:
Epost: muralverkstedet@gmail.com
Se facebook event her! 

Max 6 deltagere

søknadsfrist 13. september 2018

FRESKOKURS 24.09-30.09 2018

verkstedsbilde.png

FRESKOKURS

Freskokurset vil bestå av en kort teoretisk innføring om kalkmaleriets prinsipper, materialer og historikk. Deretter har kurset en praktisk tilnærming med fokus på grunnarbeidet og selve utførelsen av buon fresco: Å male på våt, nylagt puss. 
Hovedelementer i kurset er klargjøring av vegg/underlag, laging av kartong, overføring av denne til vegg, klargjøring/riving av pigmenter, blanding av mørtel, påføring av mørtel på vegg og maling, i hovedsak buon fresco. 

Kurset avholdes i muralverkstedet på Lilleborg som har en egen vegg laget til dette formål. Det er også mulig å støpe mindre plater til utprøving. Kurset er kostnadsfritt.

Legg ved CV og noen setninger om dine intensjoner med å gå på kurset, vi ønsker å ta i mot kunstnere som bruker murale verk i sin praksis. 

Benevningene al fresco (buon fresco) og al secco (fresco secco) står for de to vanligst forekommende teknikkene innenfor kalkmaleriet. Al fresco betyr at malingen er utført på våt nylagt puss og al secco at den utføres på en puss som tidligere er blitt lagt opp på vegg og som har fått tørke og hardne en tid. 

Praktisk informasjon:

Tid: 24.-30. september 2018 kl. 09:00-16:00
Sted: Muralverkstedet på Lilleborg, Ivan Bjørndals gate 27 på Sagene i Oslo
Lærer: Astrid Nondal

For mer informasjon og påmelding:
Epost: muralverkstedet@gmail.com
Se facebook event her! 
Max 5 deltagere — del er mulighet for flere kurs dersom det er stor pågang! 

søknadsfrist 3. september 2018