Noen av verktøyene og materialene anvendt i freskoteknikk. Foto: Anne Valeur.

FRESKOTEKNIKKER

Freskoteknikker (også kalt kalkmaleri), i ulike tekniske variasjoner og under forskjellige navn, har i årtusener blitt praktisert i ulike deler av verden. De italienske benevningene al fresco (buon fresco) og al secco (fresco secco) står for de to vanligst forekommende teknikkene. Al fresco betyr at malingen er utført på våt, nylagt puss. Al secco utføres derimot på en puss som tidligere er blitt lagt opp på vegg som har fått tørke og hardne en tid, og fuktes med klarnet kalkvann i flere omganger like før arbeidet. Kalken som brukes til kalkmaleri er hydratkalk/lesket kalk, og man bør bruke kalk av beste kvalitet. Sanden må være vasket og ren, fri for salter og jordrester.

Disse teknikker er ofte blandet, men de er dog rendyrkede som to adskilte uttrykk, og man bør kjenne til forskjellene i utførelsen.

En tredje teknikk, stucco lustro, utgjøres av en blankpolert kalkpussoverflate med et spesielt komponert kalkbindemiddel bestående av kalk, såpe og vann.

Det er ikke lett med det blotte øyet å se om maleriet er utført i fresko- eller seccoteknikk. Ofte blir det maleriske uttrykket noe tørrere i seccoteknikk og penselstrøkene kan oppfattes skarpere. I al secco integreres ikke pigmentene i veggen på samme måte som i al fresco, og regnes derfor ikke for å være like holdbar. Lasurteknikk anvendes også i secco. Historisk har det ikke vært uvanlig å blande fresko- og seccoteknikk. Kaseintempera er også blitt brukt som et supplement, for eksempel til detaljer og korrekturer i etterkant når veggen er tørr. Freskomaleriet er ikke egnet utendørs, både gå grunn av vær, klima og forurensninger i lufta.

Forberedelsene av veggen, det vil si oppbyggingen av de forskjellige pusslagene, er den samme for fresko og secco.

KURS

Freskokurset består av en kort teoretisk innføring om kalkmaleriets prinsipper, materialer og historikk. Deretter har kurset en praktisk tilnærming med fokus på grunnarbeidet og selve utførelsen av buon fresco; å male på våt, nylagt puss.

Hovedelementer i kurset er klargjøring av vegg/underlag, laging av kartong, overføring av denne til vegg, klargjøring/riving av pigmenter, blanding av mørtel, påføring av mørtel på vegg og maling, og maling på våt, nylagt puss.

Det er også mulig å støpe mindre plater til utprøving.

Mer om kurspåmelding her.