Noen av verktøyene og materialene anvendt i mosaikkteknikk. Foto: Anne Valeur.

MOSAIKK

Ordet mosaikk stammer fra latinske opus musivium, som betyr «arbeid viet til musene».

Teknikken er flere tusen år gammelog opp gjennom historien er det brukt materialer som biter av stein, marmor, murstein, terracotta, keramiske fliser, innfarget opakt glass (smalti). Mosaikk kan anvendes på vegg, gulv og skulpturelle former.

De eldste mosaikker man kjenner er de sumeriske fra ca. 3000 f. Kr. De består tildels av natursten og teglsten. Senere i Hellas finner man den såkalte småsteinsmosaikken som i hovedsak besto av hvite og svarte rundslipte steiner, funnet direkte i naturen og brukt som de er.

Den tilhugde steinen forekommer fra ca. 400 f.Kr. De hugde steinene kalles tessellae (latin) og teknikken heter Opus Tesselatum - på italiensk tesserae eller tesseremosaikk.

Smalto-mosaikk består av innfarget opakt glass, og har ekistert fra ca 200 e.Kr.

KURS

Mosaikkurset starter med en teoretisk innføring i teknikken, dens materialer og en kort historikk.

I hovedsak vil vi ha en praktisk tilnærming med støping av betongplater, forberedelser og skisser, laging av mørtel og kutting og setting av mosaikk i forskjellige typer mørtel.

Verkstedet har et godt utvalg av italiensk smalti.

Mer om kurspåmelding her.